Stay In Touch
اتومبیل کرایه رویال
1 2 3 05


 آخر هفته خود را مهمان رویال باشید .


شما میتوانید با سه بار اجاره خودرو در یک سال (هر بار حداقل 5 روز) از هدیه ویژه (یک آخر هفته رایگان) استفاده کنید .  در صورت اجاره حداقل 60 روز خودرو در یکسال میتوانید از چهارروز خودروی رایگان و 2 شب اقامت در یک ویلا در شمال کشور استفاده نمایید .  توضیح : (اقامت در ویلای شمال  در زمان های غیر تعطیلات مقدور باشد - اجاره 60 روزه باید صرفا در مورد یک اتومبیل باشد)