Stay In Touch
اتومبیل کرایه رویال
1 2 3 05
 در صورتی که خودروی اجاره ای در هر نقطه ای از کشور دچار خرابی و نقص فنی شود و امکان تعمیر سریع آن وجود نداشته باشد . موسسه رویال , خودروی خراب را در کوتاه ترین زمان ممکن با یک خودروی دیگر (در همان سطح) تعویض مینماید . البته اگر نقص فنی بوجود آمده به عهده مشتری باشد هزینه این جابجایی محاسبه و دریافت میگردد .