Stay In Touch
اتومبیل کرایه رویال
1 2 3 05
 مدارک مورد نیاز جهت اجاره اتومبیل(بدون راننده):
1-    یک فقره چک بانکی به مبلغ اتومبیل در وجه مؤسسه اتومبیل کرایه رویال
2-    یک فقره سفته به مبلغ شصت میلیون ريال
3-    داشتن ضامن معتبر
ضامن معتبر باید دارای یکی از شرایط ذیل باشد:
1-    کارمند رسمی دولت
2-    کاسب معتبر دارای پروانه کسب و مالکیت محل کسب
تذکر : در صورت عدم وجود ضامن معتبر مبلغ پنج میلیون تومان تا سی میلیون تومان (بسته به نوع اتومبیل)
وجه نقد دریافت می گردد.